Oրենքներ և օգտակար նյութերՆորություններ

Տուգանքները շուտ մուծելու դեպքում վարորդները կօգտվեն 50% զեղչի հնարավորությունից

Վերջապես զեղչերի համակարգ է ներդրվում վարչական տուգանքները ժամկետից շուտ վճարելու պարագայում:

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն է նախատեսվում, ինչը ենթադրում է, որ տուգանք նշանակելու մասին որոշումը հանձնելու օրվանից (նշանակված տուգանքի մասին ծանուցվելուց) հետո ութ օրվա ընթացքում վճարում կատարվելու դեպքում կվճարվի վարչական ակտով նշանակված տուգանքի գումարի կեսը, բացառությամբ սահմանված կարգով տարաժամկետված, գանգատարկված եւ (կամ) բողոքարկված վարչական ակտերի, ինչպես նաեւ՝ 44.1-րդ, 44.2-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 47.1-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 89-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 110.2-րդ հոդվածներով, 124-րդ հոդվածի 26-րդ եւ 31-րդ մասերով, 126-րդ, 128-րդ, 176-րդ, 177-րդ, 205-րդ հոդվածներով նախատեսված արարքների համար նշանակված տուգանքների եւ 112.2-րդ հոդվածով, 124-րդ հոդվածի 14-րդ եւ 18–րդ մասերով նախատեսված արարքները վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելու համար նշանակված տուգանքների: Սակայն չի մանրամասնվում այն դեպքերի մասին, երբ այդ տուգանքները անօրինական կերպով հրապարակվում են www.azdarar.am կայքում և 3 օր անց  դրանք համարվում են ծանուցված: 

Միաժամանակ նախատեսվում է ժամկետների փոփոխություն: Մասնավորապես, վարչական իրավախախտում կատարողի կողմից տուգանքը պետք է վճարվի տուգանք նշանակելու մասին որոշումը նրան հանձնելու օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում, իսկ այդ որոշումը գանգատարկելու կամ բողոքարկելու դեպքում` գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնելու մասին ծանուցման օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում: Այսինքն՝ տուգանքները վճարելու համար խախտողին տրամադրված է տասնհինգօրյա ժամկետ։

Այստեղ սակայն չի սահմանվում, թե գանգատարկումից հետո բողոքը առանց բավարարման թողնելու դեպքում վարչական իրավախախտում կատարողը պետք է վճարի ամբողջ տուգանքը, թե տուգանքի կեսը, եթե նույնիսկ նա բողոքարկել է ծանուցվելուց հետո 8 օրվա ընթացքում: 

Իսկ ի՞նչ է պետք ակնկալել այս փոփոխությունից: Ուրախանալ, թե՞ սպասել ավելի մեծաքանակ ծանուցումների: Չէ՞ որ  մեր պետության կողմից քաղաքացու հաշվին յուրաքանչյուր «խնայողություն» ակնկալում է մեկ այլ ուղղությամբ դրա փոխհատուցում:

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությանը ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Back to top button
Close