Oրենքներ և օգտակար նյութերՆորություններՕրենքի նախագծեր

Վարորդները կարող են տուգանվել կատալիզատոր չունենալու համար

Շրջանառության մեջ է դրվել մի նախագիծ, ըստ որի, առաջարկվում է ՎԻՎՕ-ում լրացում կատարել և վարորդներին տուգանել մեքենան առանց կատալիզատորի վարելու համար: Նախագծով առաջարկվում է քաղաքացիներին տուգանել 300,000 դրամի չափով իսկ պաշտոնատար անձանց՝ 500,000։ Տուգանքի չափը սահմանվել է իբրև հաշվի առնելով ապամոնտաժված կատալիտիկ շուկայական միջին գինը` մոտ 300,000 դրամ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈւՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈւՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ

ՄԱՍԻՆ

          Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 82.1-րդ հոդվածով.

          «Հոդված 82.1. 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ներմուծված և հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործումը առանց չեզոքացման համակարգի (կատալիտիկ չեզոքացուցիչների)՝

          առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով:

          Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում`

          առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:

          Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից։Նախագիծ

Մանրամասների և քվեարկության. համար անցեք` https://www.e-draft.am/projects/2388/about հղմամբ:

Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Back to top button
Close