Oրենքներ և օգտակար նյութերՆորություններ

Հոծ գիծ, հետադարձ, վազանց, սխալ կայանում և այլ խախտումների տուգանքներ

[vc_row text_align=”center” class=”padd-15″][vc_column column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]

Խախտումը

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]

Տուգանքի չափը

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column bg_color=”#ffffff” width=”2/3″][vc_column_text]
1. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների պահանջները չկատարելը /հոդված 124, կետ 1/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″ el_class=”padd-15″][vc_column_text]
2. Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հակադիր հոսքերն իրարից բաժանող գծանշումների պահանջները չկատարելը /հոդված 124, կետ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
10.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]
3. Երթևեկության առավելություն ունեցող մասնակցին ճանապարհը չզիջելը /հոդված 124, կետ 3/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”1/3″ el_class=”padd-15″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
4. Կարմիր և (կամ) կապույտ լուսային ազդանշանով առկայծող փարոսիկներ միացրած և միաժամանակ հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակող տրանսպորտային միջոցին ճանապարհը չզիջելը /հոդված 124, կետ 4/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
5. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից խաչմերուկների անցման կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 5/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
6. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից հետիոտնային անցումների հատման կանոնները խախտելը, չկատարելը /հոդված 124, կետ 6/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
7. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերի անցման կանոնները խախտելը, չկատարելը /հոդված 124, կետ 7/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
3.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
8. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից վազանցի կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 8/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
9.Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից երթևեկությունն սկսելու կամ մանևր կատարելու, ինչպես նաև հետընթաց վարման կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 9/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
10. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից մարդկանց փոխադրման կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 10/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
11. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների (բացառությամբ ծառայողական առաջադրանքներ կատարող, օպերատիվ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների վարորդների) կողմից թեկուզ  մեկ  ձեռքի  օգտագործմամբ ընթացքի  ժամանակ ռադիոկապից և (կամ)  հեռախոսակապից օգտվելը /հոդված 124, կետ 11/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
12. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից արտաքին լուսային սարքերից օգտվելու կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 12/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
3.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]
13. Ճանապարհային երթևեկության կանոններով նախատեսված դեպքերում տրանսպորտային միջոցի հեռահար լույսը մոտակայի չփոխարկելը կամ արգելված դեպքերում հեռահար լույսերով տրանսպորտային միջոցը վարելը /հոդված 124, կետ 13/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
10.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
14. Տրանսպորտային միջոցը միակողմանի երթևեկությամբ ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների հոսքին հակառակ ուղղությամբ (այդ թվում` հետընթաց) վարելը /հոդված 124, կետ 14/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
15. Տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցը դռները բաց վիճակում վարելը, ընթացքի ժամանակ տրանսպորտային միջոցի դռները բացելը կամ կանգնած տրանսպորտային միջոցի դռները բացելը, եթե դա խոչընդոտում է երթևեկության մյուս մասնակիցներին, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցից իրեր և առարկաներ նետելը /հոդված 124, կետ 15/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
16. Քարշակող տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցների քարշակման կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 16/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
3.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
17. Ճանապարհի բաժանարար գոտին չնախատեսված վայրերում տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից հատելը ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելու եղանակով /հոդված 124, կետ 17/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
18. Տրանսպորտային  միջոցների  վարորդների  կողմից  հանդիպակաց երթևեկության  գոտի  դուրս  գալը, եթե  դա  կապված  չէ  վազանցը  թույլատրված տեղերում վազանց  կատարելու կամ կանգնած տրանսպորտային միջոցը  կամ խոչընդոտը շրջանցելու հետ, և եթե  առանց հանդիպակաց երթևեկության գոտի  դուրս  գալու  անհնար է շրջանցել կանգնած տրանսպորտային միջոցը կամ խոչընդոտը /հոդված 124, կետ 18/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
30.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
19. Տրանսպորտային  միջոցների  վարորդների  կողմից ձայնային  ազդանշանի  կիրառման  կանոնները  խախտելը /հոդված 124, կետ 19/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
20. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ուսումնական վարման կանոնների խախտումը, ինչպես նաև բնակելի գոտիներում աշխատող շարժիչով կայանումը /հոդված 124, կետ 20/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
21. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կանգառի և (կամ) կայանման կանոնները խախտելը, եթե կանգառ կատարելու անհրաժեշտությունը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի հետ /հոդված 124, կետ 21/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
22. Տրանսպորտային միջոցների կայանումը, եթե դրա հետևանքով այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդները ստիպված են եղել կանգ առնել կամ փոխել երթևեկության ուղղությունը, և եթե կայանելու անհրաժեշտությունը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի հետ /հոդված 124, կետ 22/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
10.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
23. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կանգառի և (կամ) կայանման կանոնները խախտելը, եթե կանգառ կատարելու անհրաժեշտությունը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի հետ, և եթե դրա պատճառով տրանսպորտային միջոցը տարհանվել է պահպանվող հատուկ տարածք /հոդված 124, կետ 23/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
24. Ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից  կանգառի կետերի տարածքից դուրս կանգառ կատարելը, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետի տարածքում կայանելը /հոդված 124, կետ 24/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
10.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
25. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից (բացառությամբ ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վարորդների) ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետի տարածքում կանգառ կատարելը կամ կայանելը կամ երթևեկելի մասի եզրին ոչ զուգահեռ կայանելը (բացառությամբ օրենսդրությամբ թույլատրված դեպքերի) /հոդված 124, կետ 25/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
26. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցը հետիոտնային անցման վրա կանգնեցնելը, եթե դրա անհրաժեշտությունը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի հետ /հոդված 124, կետ 26/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
15.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
27. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից մայթերին կայանելը կամ մայթերով երթևեկելը, բացառությամբ  ճանապարհային նշաններով թույլատրված դեպքերի, ինչպես  նաև  ստորգետնյա  կամ վերգետնյա հետիոտնային  անցումներով  երթևեկելը /հոդված 124, կետ 27/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
28. Ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների կամ բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդների կողմից ճանապարհի տվյալ ուղղությամբ երեք և ավելի երթևեկելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտիով երթևեկելը, բացառությամբ օրենսդրությամբ թույլատրված դեպքերի /հոդված 124, կետ 28/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
7.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
29. Տրանսպորտային  միջոցների  վարորդների  կողմից վթարային ազդանշանի  կամ  «վթարային կանգառ» ճանաչման  նշանի կիրառման  կանոնները  խախտելը /հոդված 124, կետ 29/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
30. Տրանսպորտային միջոցների  վարորդների  կողմից բեռների փոխադրման կանոնները խախտելը /հոդված 124, կետ 30/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
31. Տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու մասին ոստիկանության ծառայողի` օրենքով սահմանված կարգով տրված պահանջը վարորդների կողմից դիտավորյալ չկատարելը /հոդված 124, կետ 31/    
* 1 տարվա ընթացքում 2-րդ անգամ կրկնելու դեպքում
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
1
200.000 դրամ
զրկում 1 տարի, վարելու իրավունք չունեցողների նկատմամբ՝ 300.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Թողնել պատասխան

Back to top button
Close