Oրենքներ և օգտակար նյութերՆորություններ

ՏՄ շահագործման կանոնների խախտում: Տուգանքի չափերը

[vc_row text_align=”center”][vc_column column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]

Խախտումը

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]

Տուգանքի չափը

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column bg_color=”#ffffff” width=”2/3″][vc_column_text]
1. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների կամ պայմանների առկայությամբ տրանսպորտային միջոցները վարելը/հոդված 123, կետ 1/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″ el_class=”padd-15″][vc_column_text]
2.Առանց  համապատասխան  թույլտվության վերասարքավորված  տրանսպորտային  միջոցները վարելը /հոդված 123, կետ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]
3. Ծանրաքաշ բեռներ փոխադրելու համար օգտագործվող կամ ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված եզրաչափերը գերազանցող կամ երկու և ավելի կցորդների հետ միասին ավտոգնացքի կազմում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կանոնները վարորդների կողմից խախտելը /հոդված 123, կետ 3/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column bg_color=”#ffffff” column_center=”true” width=”1/3″ el_class=”padd-15″][vc_column_text]
40.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
4.Ապակիների լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ կամ կարգի խախտմամբ վարագուրապատված տրանսպորտային միջոցները վարելը/հոդված 123, կետ 4/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
50.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
5.Տրանսպորտային միջոցների վրա ստանդարտին չհամապատասխանող լուսային կամ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ տեղադրելը (բացառությամբ հակաառևանգման ազդանշանային համակարգի և հավաքների կամ հանրային միջոցառումների դեպքում` բարձրախոսների) կամ շարժման ընթացքում դրանք օգտագործելը /հոդված 123.1, կետ 1/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
10.000 դրամ
սարքավորումների բռնագրավում
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
6.Առանց համապատասխան թույլտվության տրանսպորտային միջոցների վրա կարմիր և (կամ) կապույտ լուսային ազդանշանով առկայծող փարոսիկներ կամ հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ տեղադրելը, ինչպես նաև օպերատիվ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված գունագծապատկերներն օգտագործելը (նմանեցնելը)  /հոդված 123.1, կետ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
100.000 դրամ
սարքավորումների բռնագրավում
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
7. Օրենքով նախատեսված դեպքերում տրանսպորտային միջոցների անվտանգության գոտիները չամրակապած կամ սաղավարտը չկոճկած վիճակում կամ առանց սաղավարտի տրանսպորտային միջոցներ վարելը, ինչպես նաև անվտանգության գոտիները չամրակապած կամ սաղավարտը չկոճկած կամ առանց սաղավարտի ուղևոր փոխադրելը /հոդված 123.3/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
8.Սահմանված կարգով չհաշվառված (չվերահաշվառված) տրանսպորտային միջոց վարելը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելուց հետո օրենքով նախատեսված դեպքում դրա նկատմամբ այլ երկրում ծագած սեփականության իրավունքը սահմանված ժամկետում գրանցման չներկայացնելը /հոդված 123.4, կետ 1/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
9. Սահմանված ժամկետում տեխնիկական զննություն չանցած տրանսպորտային միջոց վարելը /հոդված 123.4, կետ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
50.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
10.Անընթեռնելի, ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով տրանսպորտային միջոցները վարելը /հոդված 123.5, կետ 1/ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
 10.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
11.Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը սահմանված տեղում չփակցնելը /հոդված 123.5, կետ 2/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
12.Ժամանակավոր համարանիշի օգտագործման ժամկետը լրանալուց հետո տրանսպորտային միջոցը վարելը /հոդված 123.5, կետ 3/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
20.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column column_center=”true” width=”2/3″][vc_column_text]
13.Առանց հաշվառման համարանիշների (համարանիշի), կեղծված կամ փոխարինված հաշվառման համարանիշներով (համարանիշով) տրանսպորտային միջոցները վարելը /հոդված 123.5, կետ 4/
— 1 տարվա ընթացքում 2-րդ անգամ կրկնելը
— 1 տարվա ընթացքում 3-րդ անգամ կրկնելը
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
100.000 դրամ

 

400.000 դրամ
600.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
14.Տրանսպորտային միջոցը տնօրինողի կողմից հաշվառման համարանիշներն (համարանիշը) այլ անձի հանձնելը /հոդված 123.5, կետ 5/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
100.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
15.Ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված դեպքերում հետնապատին հաշվառման համարանիշի թվերի և տառերի կրկնօրինակում չունեցող տրանսպորտային միջոցներ վարելը` /հոդված 123.5, կետ 6/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e2e2e2″ class=”padd-15″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
16.Հետագա արտահանման պարտավորությամբ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցը ներմուծման ժամկետի խախտմամբ վարելը /հոդված 123.7/
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_center=”true” width=”1/3″][vc_column_text]
5.000 դրամ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Բացատրություն՝ անընթեռնելի հաշվառման համարանիշ է այն համարանիշը, որի թեկուզ մեկ նիշը ցերեկը, պարզ եղանակին գունաթափման կամ այլ պատճառներով անշարժ տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված վիճակում տեսանելի չէ 40 մետր հեռավորությունից: Տրանսպորտային միջոցի համարանիշը համարվում է սահմանված տեղում չփակցված, եթե համարանիշն ընթեռնելի է ինչպես շարժման ընթացքում, այնպես էլ կանգնած վիճակում, սակայն համարանիշը (զույգ համարանիշերի դեպքում` թեկուզ և մեկը) ամրացված չէ դրա համար նախատեսված տեղում: Տրանսպորտային միջոցը համարվում է առանց համարանիշի, եթե այդ համարանիշը (զույգ համարանիշերի դեպքում` թեկուզ և մեկը) ամրացված չէ դրա համար նախատեսված տեղում և ընթեռնելի չէ ինչպես շարժման ընթացքում, այնպես էլ կանգնած ժամանակ:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

comments

Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Back to top button
Close